Phần móng của căn hộ và nhà biệt lập được cung cấp bởi Sekisui House, Ltd., Daiwa House Industry Co., Ltd. chủ yếu ở tỉnh Kanagawa.