Dữ liệu công ty

Tên công ty

Taima Industry Công ty TNHH.

Chủ tịch, Giám đốc đại diện

Masahiro Sekiyama

Trụ sở chính

3539-253, Taima, Minami-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa 252-0336, Japan

TEL.

(+81)42-778-1383

FAX.

(+81)42-778-0736

Kết hợp

1978

Vốn đầu tư

¥5 triệu

Số lượng nhân viên

15

Mô tả công việc

Xây dựng, Công việc nền móng,
Xây dựng bên ngoài, v.v.

Số giấy phép xây dựng

Giàn giáo và Kỹ thuật Xây dựng
Được cấp phép bởi thống đốc tỉnh Kanagawa
(Xây dựng thông thường, Reiwa 3) Số 4066

Giấy phép thu gom, vận chuyển chất thải công nghiệp

Số 0140219698

Tài liệu tham khảo ngân hàng

Shizuoka Chuo Ngân hàng Banda chi nhánh
Yokohama Ngân hàng Kamimizo chi nhánh
Mitsubishi UFJ Ngân hàng Sagamihara chi nhánh