Bản đồ

Taimasangyo Công ty TNHH.

3539-253, Taima, Minami-ku, Sagamihara-shi, Kanagawa 252-0336, Japan

Giao thông vận tải

Xe lửa

15 phút đi bộ từ ga Harataima trên tuyến JR Sagami

Xe buýt

2 phút đi bộ từ bến xe buýt Shouwa-bashi (Kanagawa Chuo Kotsu)